Ü.T.S. (Ürün Takip Sistemi) Bildirimi C.P.N.P. Bildirimi

Kazanımlar

 • Mevcut envanter üzerinden Türkiye’nin tıbbi cihaz haritası çıkarılarak ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi ve ürünlerin transfer edilmesi işlemlerinde kolaylık sağlanması
 • Ülke genelindeki tüm tıbbi cihazlara ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi
 • Eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağırılması
 • Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ülkeye girişleri ve hareketleri denetim altına alınacak
 • Ülke genelinde talep ve tüketim düzeyleri izlenebilecek
 • Marka güvenliği teminat altına alınacak
 • Bayi ve şube ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari haklar korunacak
 • Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabeti önlenecektir.

CPNP BİLDİRİMİ

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), Avrupa Birliği ülkelerinde pazara sunulacak ürünler için, geçerli olan kozmetik ürün bildirim portalıdır.

CPNP bildirimi AB’ye ihraç eden kozmetik üreticileri açısından önemlidir. AB’ye kozmetik ürün ihraç eden üreticiler 76/768/EEC no’lu AB Kozmetik Direktifi ve akabinde EC 1907/2006 no’lu AB Kozmetik Tüzüğü ile uyumludurlar.

Sorumlu kişi(responsible person); mevzuata uygunluğa ilişkin tüm yükümlülükleri, ürünün Avrupa pazarına girmesinden önce yerine getirildiğini garanti etmekten ve sonrasında sorumlu olduğu kozmetik ürün için Avrupa’da kozmetovijilans irtibat noktası olarak hareket etme gibi sorumlulukları vardır

Sorumlu kişi AB vatandaşı yada tüzel kişi olabilir.

CPNP portalında hangi bilgiler olmalıdır?

 • Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması
 • Sorumlu Kişi’nin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres
 • İthalatın yapıldığı ülke
 • Ürünün pazara sürüleceği ülkeler
 • Sorumlu kişi iletişim bilgileri
 • Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı.

Kozmir Kimya Danışmanlık
Tıkla ! Mesaj Gönder